E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

سخنرانی خانم دکتر فریبا قطره با موضوع «ارائه اطّلاعات معنایی در فرهنگ ها»

سخنرانی خانم دکتر فریبا قطره با موضوع «ارائه اطّلاعات معنایی در فرهنگ ها»