E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

اخبار کمیته فرهنگ نگاری

بازید اعضای کمیته فرهنگ نگاری از فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

روز دوشنبه مورخ 14 اسفند 96، اعضای کمیته فرهنگ نگاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی و گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در نشست مشترکی در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی به تبادل اطلاعات درباره اهداف و فعالیت های خود پرداختند.

در ابتدای این نشست، آقای دکتر بهارلو، دبیر کمیته فرهنگ نگاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی گزارشی پیرامون تاریخچه فرهنگ نگاری زبان روسی و معرفی دستاوردها، اهداف و چشم اندازهای کمیته فرهنگ نگاری ارائه کردند.

آقای دکتر صادقی، مدیر گروه فرهنگ‌نویسی نیز به معرفی گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان علوم، فعالیت های این گروه، مقالات و کتب منتشر شده پرداختند.

در ادامه، آقای دکتر محمدی، مدیر گروه زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس، به تبیین زمینه ها و فرصتهای همکاری این دو گروه پرداختند.

همچنین همکاران حاضر در گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، فرایند و نحوه تدوین فرهنگ جامع زبان فارسی را به عنوان یکی از دستاوردهای اصلی این گروه به حضار شرح دادند.

گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

معرفی کمیته فرهنگ نگاری

کمیته فرهنگ نگاری نهادی غیرانتفاعی است که در زمینه های علمی و پژوهشی فرهنگ نگاری و اصطلاح نگاری با حمایت و همکاری و تحت نظر انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی فعالیت می کند.

مرکز کمیته در دانشگاه تربیت مدرس میباشد و اعضای انجمن از سایر دانشگاه ها نیز می توانند با طی مراحل لازم عضو کمیته شده یا با آن همکاری داشته باشند.

هدف اصلی ایجاد کمیته متمرکز سازی اطلاعات و دانش فرهنگ نگاری، انتقال دانش فرهنگ نگاری روسی به داخل ایران و کمک به رفع خلا موجود و برداشتن گام های عملی در زمینه تدوین فرهنگ های عمومی و تخصصی دو زبانه روسی به فارسی و بالعکس است.

فعالیت های کلی کمیته درسه بخش پژوهشی، آموزشی و کاربردی تقسیم خواهدشد. به منظور تحقق اهداف کمیته اقدامات زیر انجام خواهد شد:

1. برگزاری جلسات و کارگاه های تخصصی، انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با همکاری محققان و متخصصان مرتبط با حوزه فرهنگ نگاری

2. همکاری با فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و سایر نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی داخلی و خارجی

3. ارایه خدمات آموزشی، پژوهشی و فنی به سایر سازمان ها و موسسات

صفحه اصلی کمیته ها کمیته فرهنگ نگاری
503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.