E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

اهدا کتابهای سرکار خانم دکتر منور جزنی (باگدالوا) استاد فرهیخته گروه زبان و ادبیات روسی به دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

بسمه تعالیسرکار خانم دکتر جزنی

بنا به وصیت مرحومه مغفوره سرکار خانم دکتر منور جزنی استاد فرهیخته گروه زبان و ادبیات روسی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، کتابخانۀ شخصی و بسیار غنی ایشان توسط فرزندشان به کتابخانه دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران اهدا شد.
فرزند ایشان، جناب آقای سیامک جزنی، کلیه اختیارات این کار خیرخواهانه را به سه تن از اساتید دانشکده زبانها، استاد پیشکسوت محترم جناب آقای دکتر فرسادمنش عضو هیات علمی محترم بازنشسته دانشکده زبانها، جناب آقای دکتر کریمی مطهر عضو هیات علمی دانشکده زبانها و رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی، سرکار خانم دکتر مرضیه یحیی پور عضو هیات علمی دانشکده زبانها سپرده بودند.
این امر به شکر خدا به ثمر نشست و بیش از 2000 (دو هزار) کتاب سرکار خانم دکتر منور جزنی به مجموع 3244 کتاب روسی دانشکده زبانها اضافه گردید.
مراتب سپاس خود را از جناب آقای دکتر ناصر معصومی معاون محترم پژوهشی دانشگاه تهران اعلام میداریم که دستور فرمودند تا اسم سرکار خانم دکتر منور جزنی به فهرست خیرین و واقفین دانشگاه تهران اضافه گردد.
لازم به ذکر است که این کار خیرخواهانه سرکار خانم دکتر منور جزنی باعث شد تا دیگر استادان دانشکده هم تصمیم بگیرند که کتابهای خود را به دانشکده زبانها اهدا نمایند.

یادش گرامی و روحش شاد.
انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی

تقدیر از مجلات برتر انجمن های علمی

«پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی» اولین و تنها نشریۀ علمی – پژوهشی روسی زبان در ایران است که موفق به کسب رتبه 80 A شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

تقدیر از انجمن های علمی

 

نتایج ارزیابی نشریات علمی

پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی با داشتن وضعیت سبز توانست رتبه A را کسب کند. برای ملاحظه شرایط مجله می توانید به سایت سامانه ارزیابی نشریات علمی معاونت محترم پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به آدرس زیر ردیف 73 مراجعه نمائید.
http://journals.msrt.ir/?list&sbb=12&sb=4
شماره 5 به زودی در سایت نشریه به آدرس    http://iarlljournal.ir   بارگذاری خواهد شد.

همایش بین المللی "زبان و ادبیات روسی در دنیای معاصر"

بسمه تعالی


انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی دومین همایش بین المللی خود را با عنوان
«زبان و ادبیات روسی در دنیای معاصر»
در تایخ 28 فوریه 2015 در شهر پرم روسیه فدراتیو برگزار می کند.

 

"ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ"

Конференция  состоится 28 февраля  2015 г.
Пермь, Россия


Предполагается организовать секции:
•    теоретические и прикладные  вопросы лингвистики;
•    сравнительно-историческое  языкознание;
•    типологическое и сопоставительное языкознание;
•    функциональная грамматика;
•    социо- и психолингвистика;
•    когнитивная лингвистика;
•    прагмалингвистика;
•    переводоведение;
•    языки и культуры;
•    литературоведение;
•    проблемы лингводидактики.


Конференция проводится заочно.

مطالب بیشتر ...

زیر مجموعه ها

503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.