E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

گزارش سفر تاجیکستان


گزارش سفر تاجیکستان

هیأت 11 نفره از اعضای انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی و استادان دانشگاههای ایران به سرپرستی جناب آقای دکتر کریمی مطهر رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی در تاریخ 20 اکتبر به مدت یک هفته به منظور شرکت در همایش بین المللی «نقش زبان روسی در گفتمان بینافرهنگی: روسیه و کشورهای فارسی زبان (افغانستان، ایران، تاجیکستان)»، عازم شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شدند.
هیأت ایرانی از سوی دانشگاه ملی تاجیکستان به عنوان میهمانان ویژه به این کنفرانس دعوت شده بودند. در اولین روز اقامت در شهر دوشنبه هیأت ایرانی با رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان پروفسور ایماموف در محل دانشگاه دیدار نمودند و بازدیدی از مرکز "روس ساترودنیچستوا" داشتند.
در طی کنفرانس مقاله هایی توسط استادان ایرانی، تاجیکی، روسی و... ارائه گردید. شرکت‌کنندگان همایش بین‌المللی زبان و ادبیات روسی بر ماهیت سازندة برگزاری این همایش و هدفمندی آن در جهت حل مشکلات تدریس زبان و ادبیات روسی تأکید کردند.
26 اکتبر 2013 در جلسة اختتامیة همایش بین‌المللی «نقش زبان روسی در گفتمان بینافرهنگی: روسیه و کشورهای فارسی‌زبان (افغانستان، ایران، تاجیکستان)» قطعنامه ای در 7 بند به منظور تداوم روابط علمی و فرهنگی ایران و تاجیکستان به تصویب رسید. قطعنامه به امضای جناب آقای دکتر کریمی مطهر رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی و خانم پروفسور مهرالنساء ناگزیبیکووا رئیس دانشکده زبان و ادبیات روسی دانشگاه ملی تاجیکستان رسید.
این همایش با حمایت بنیاد "روسکی میر" برگزار شد.

آلبوم تصاویر