E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

اخبار کمیته فرهنگ نگاری

بازید اعضای کمیته فرهنگ نگاری از فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

روز دوشنبه مورخ 14 اسفند 96، اعضای کمیته فرهنگ نگاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی و گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در نشست مشترکی در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی به تبادل اطلاعات درباره اهداف و فعالیت های خود پرداختند.

در ابتدای این نشست، آقای دکتر بهارلو، دبیر کمیته فرهنگ نگاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی گزارشی پیرامون تاریخچه فرهنگ نگاری زبان روسی و معرفی دستاوردها، اهداف و چشم اندازهای کمیته فرهنگ نگاری ارائه کردند.

آقای دکتر صادقی، مدیر گروه فرهنگ‌نویسی نیز به معرفی گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان علوم، فعالیت های این گروه، مقالات و کتب منتشر شده پرداختند.

در ادامه، آقای دکتر محمدی، مدیر گروه زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس، به تبیین زمینه ها و فرصتهای همکاری این دو گروه پرداختند.

همچنین همکاران حاضر در گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، فرایند و نحوه تدوین فرهنگ جامع زبان فارسی را به عنوان یکی از دستاوردهای اصلی این گروه به حضار شرح دادند.

گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

معرفی کمیته فرهنگ نگاری

کمیته فرهنگ نگاری نهادی غیرانتفاعی است که در زمینه های علمی و پژوهشی فرهنگ نگاری و اصطلاح نگاری با حمایت و همکاری و تحت نظر انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی فعالیت می کند.

مرکز کمیته در دانشگاه تربیت مدرس میباشد و اعضای انجمن از سایر دانشگاه ها نیز می توانند با طی مراحل لازم عضو کمیته شده یا با آن همکاری داشته باشند.

هدف اصلی ایجاد کمیته متمرکز سازی اطلاعات و دانش فرهنگ نگاری، انتقال دانش فرهنگ نگاری روسی به داخل ایران و کمک به رفع خلا موجود و برداشتن گام های عملی در زمینه تدوین فرهنگ های عمومی و تخصصی دو زبانه روسی به فارسی و بالعکس است.

فعالیت های کلی کمیته درسه بخش پژوهشی، آموزشی و کاربردی تقسیم خواهدشد. به منظور تحقق اهداف کمیته اقدامات زیر انجام خواهد شد:

1. برگزاری جلسات و کارگاه های تخصصی، انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با همکاری محققان و متخصصان مرتبط با حوزه فرهنگ نگاری

2. همکاری با فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و سایر نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی داخلی و خارجی

3. ارایه خدمات آموزشی، پژوهشی و فنی به سایر سازمان ها و موسسات

صفحه اصلی کمیته ها کمیته فرهنگ نگاری