E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

معرفی کمیته فرهنگ نگاری

کمیته فرهنگ نگاری نهادی غیرانتفاعی است که در زمینه های علمی و پژوهشی فرهنگ نگاری و اصطلاح نگاری با حمایت و همکاری و تحت نظر انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی فعالیت می کند.

مرکز کمیته در دانشگاه تربیت مدرس میباشد و اعضای انجمن از سایر دانشگاه ها نیز می توانند با طی مراحل لازم عضو کمیته شده یا با آن همکاری داشته باشند.

هدف اصلی ایجاد کمیته متمرکز سازی اطلاعات و دانش فرهنگ نگاری، انتقال دانش فرهنگ نگاری روسی به داخل ایران و کمک به رفع خلا موجود و برداشتن گام های عملی در زمینه تدوین فرهنگ های عمومی و تخصصی دو زبانه روسی به فارسی و بالعکس است.

فعالیت های کلی کمیته درسه بخش پژوهشی، آموزشی و کاربردی تقسیم خواهدشد. به منظور تحقق اهداف کمیته اقدامات زیر انجام خواهد شد:

1. برگزاری جلسات و کارگاه های تخصصی، انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با همکاری محققان و متخصصان مرتبط با حوزه فرهنگ نگاری

2. همکاری با فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و سایر نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی داخلی و خارجی

3. ارایه خدمات آموزشی، پژوهشی و فنی به سایر سازمان ها و موسسات

صفحه اصلی کمیته ها کمیته فرهنگ نگاری