E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

گزارش نشست علمی با عنوان "مروری بر پیکره زبان فارسی در ایران"

نشست علمی با عنوان "مرورسی بر پیکره زبان فارسی در ایران"با دعوت انجمن علمی دانشجویی زبان روسی با همکاری گروه زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس و انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی نشست علمی با موضوع " مروری بر پیکره ی زبان فارسی در ایران " روز یک شنبه مورخ 17 اردیبهشت 1396 در سالن شهدای گمنام دانشگاه تربیت مدرس با سخنرانی استاد محترم، سرکار خانم دکتر حیات عامری عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی برگزار گردید.
طی سخنرانی صورت گرفته، ایشان ابتدا در خصوص آسیب شناسی های زبان فارسی به خصوص آسیب شناسی خط و زبان فارسی در فضای مجازی صحبت کرده و سپس حضار را از پژوهش هایی که در مورد پیکره های زبان فارسی صورت گرفته آگاه نمودند و توضیحاتی را در مورد پژوهشگران این طرح ها بیان کردند. از جمله ی طرح های انجام شده می توان به فهرست بسامدی واژگان و پیکره ی آن، فهرست واژه نما، پیکره ی تاریخی، پیکره ی ادبی و بسیاری دیگر نام برد که البته بسیاری از این موارد هنوز هم در حال تکمیل هستند.
پیکره خود جمعی از اطلاعات خامی است که جمع آوری می گردد تا در سطوح مختلف زبانی از جمله آواشناسی، واژه، جمله و ... همراه با کاربردها و ویژگی های آنها بررسی شود.
نشست علمی با عنوان "مروری بر پیکره زبان فارسی در ایران"در طول برنامه سعی شد، نگاهی بر پیکره های موجود در زبان فارسی، به عنوان مثال پیکره ی زبانی که جناب آقای بی جن خان و دکتر عاصی ارائه دادند، صورت گیرد. همچنین تلاش شد پیکره زبان فارسی که توسط دکتر عاصی جمع آوری شده به تفصیل بررسی گردد.
طی پژوهش هایی که دکتر عاصی انجام داده اند، مجموعه ی کتبی در موضوعات مختلف جمع آوری و از نظر های مختلفی چون آوایی، دستوری، معنایی، ریشه ای و ... بررسی شده اند.
از آنجایی که فعالیت دانشجویان در مقطع ارشد و دکتری بیشتر در مقایسه با زبان فارسی صورت می پذیرد و اطلاعات زبانی ما در مورد حوزه های تخصصی زبان مادری کافی نمی باشد، آگاهی از وجود چنین پیکره ها در زبان فارسی به پژوهشگران کمک می کند که تحقیقات خود را از نقطه ی صفر آغاز نکنند و قدمی والاتر در راستای شناخت ویژگی های زبان فارسی در کنار زبان روسی بردارند.

نشست علمی با عنوان "مروری بر پیکره زبان فارسی در ایران"

صفحه اصلی اخبار سایت گزارش همایش ها گزارش نشست علمی با عنوان "مروری بر پیکره زبان فارسی در ایران"