E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

گزارش نشست علمی با موضوع "ترجمه ناپذیری: چالش ها و راهکارها"

ترجمه پذیری: چالش ها و راهکارها، گزارش نشستگروه آموزشی مترجمی زبان روسی دانشگاه مازندران و انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی در روز چهارشنبه مورخ 27/ 2/ 1396 جلسه ای با عنوان "ترجمه ناپذیری: چالش ها و راهکارها" برگزار کرد.
سخنران این جلسه سرکار خانم دکتر مریم رضایی آذین، استادیار محترم گروه آموزشی  مترجمی زبان روسی دانشگاه مازندران بودند جلسه از ساعت 13 الی 15 در سالن باقر العلوم (ع) دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران برگزار گردید. طی برگزاری جلسه، خانم دکتر آذین سخنان خود را با بررسی تعاریف ترجمه از دیدگاه نظریه پردازان مشهور مطالعات ترجمه آغاز نموده، چالش های برابریابی برای خلا واژگانی و امکانپذیری یا عدم امکان معادل یابی کامل در فرآیند ترجمه را  از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دادند.

ترجمه پذیری: چالش ها و راهکارها، گزارش نشستدر ادامه ایشان اضافه نمودند که برابریابی در سطح واژگان از الویت های امر ترجمه بوده و همواره یکی از عمده ترین چالش هایی است که مترجمین در روند ترجمه با آن مواجه هستند. در ادامه با ذکر نمونه های مختلف به دلایل دشواری های معادل یابی در دو زبان روسی و فارسی پرداخته شد. مسئله همگرایی، واگرایی و خلا واژگانی در سطح واژگان در دو زبان روسی و فارسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ترجمه پذیری و ترجمه ناپذیری به تفصیل تشریح گردید. در نهایت راهکارها و شیوه هایی معرفی گردید که مترجم بر مبنای آنها می تواند در مواجهه با مشکلات برابریابی واژگانی و برگردان آنها به زبان فارسی چالش های پیش رو را از سر بگذراند. در نهایت به سئوالات حضار در این خصوص پاسخ داده شد.

ترجمه پذیری: چالش ها و راهکارها، گزارش نشست

صفحه اصلی اخبار سایت گزارش همایش ها گزارش نشست علمی با موضوع "ترجمه ناپذیری: چالش ها و راهکارها"