E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

گزارش نشست علمی تحت عنوان "مروری بر پیکره زبان روسی"

نشست علمی تحت عنوان "مروری بر پیکره ی زبان روسی"، گزارشبه همت انجمن علمی دانشجویی زبان روسی و با همکاری گروه زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس و انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی نشست علمی "مروری بر پیکره ی زبان روسی" روز یک شنبه مورخ ۳۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، در سالن شهدای گمنام دانشگاه تربیت مدرس برپا شد و استاد محترم جناب آقای دکتر محمدی در این زمینه سخنرانی کردند.  
در طی برنامه ایشان ابتدا تعریفی از پیکره در زبان روسی ارائه کرده، سپس پژوهش و تلاش های صورت گرفته در مورد پیکره های زبان روسی را معرفی، هم چنین چندین سایت و برنامه را در این خصوص ارائه نمودند.  
پس از آن به تشریح یکی از این پژوهش ها که دربرگیرنده ی پیکره های متفاوت و اطلاعات بسیار زیاد و پرکاربردی می باشند، پرداختند. از جمله ی این اطلاعات می توان به پیکره های مربوط به متون ادبی و شعر، زبانشناسی، واژه شناسی، صرف، نحو و بسیاری دیگر، مثال ها و کاربردهای عبارت های مورد جستجو، بسامد هر یک از آنها، قسمت هایی از فیلم ها و کلیپ های مربوط به آن ها، مقالات علمی و پژوهشی آنالیز شده، نمونه های تجزیه و تحلیل شده از قرن ۱۱ تاکنون و در نهایت نمونه ها و توانمندی های خود این پیکره اشاره نمود.  
با توجه به اینکه دانشجویان زبان روسی جهت آماده سازی فعالیت های خود نیاز به تجریه و تحلیل نمونه های کار خود دارند، با مراجعه به این قبیل پیکره ها می توانند با صرف زمان اطلاعات موثق و مورد نیاز خود را استخراج نموده و از تمامی این اطلاعات برای یافتن منابع قابل اعتماد استفاده نمایند. همچنین با بررسی آنها برای انجام هر چه بهتر فعالیت های تحقیقاتی خود اقدام کنند.

نشست علمی تحت عنوان "مروری بر پیکره ی زبان روسی"، گزارشنشست علمی تحت عنوان "مروری بر پیکره ی زبان روسی"، گزارش

صفحه اصلی اخبار سایت گزارش همایش ها گزارش نشست علمی تحت عنوان "مروری بر پیکره زبان روسی"