E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

گزارش نشست علمی "برگزاری ماهیت و ویژگی های زبان با اهداف ویژه (LSP)

بررسی ماهیت و ویژگی های زبان با اهداف ویژهدومین نشست علمی کمیته ی فرهنگ نگاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی روز یکشنبه مورخ 21 آبان ماه 1396، در سالن دکتر میر حسینی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزارشد. در این نشست که جمعی ازاساتید، دانشجویان و علاقه مندان زبان روسی حضور داشتند، خانم سونیا محمودیان، دانشجوی دوره ی دکتری دانشگاه تربیت مدرس، بخشی از نتایج کار پژوهشی خود با موضوع "بررسی ماهیت و ویژگی های زبان با اهداف ویژه" را ارائه دادند. ایشان به طور تخصصی به بررسی ویژگی های زبان با اهداف ویژه و وجه تمایز آن با زبان عمومی، طبقه بندی ها، شرایط ایجاد زبان با اهداف ویژه، ارتباط این حوزه با زبان شناسی مدرن، وظایف و انواع دسته بندی آن، جایگاه و نقش زبان با اهداف ویژه در ساختار زبان ملی، ویژگی های زبانی و صرفی و نحوی آن و ... پرداختند.
لازم به ذکر است، در ابتدای نشست، دکتر هادی بهارلو، سرپرست کمیته ی فرهنگ نگاری، با توجه به نوپا بودن کمیته، مجددا توضیحاتی در خصوص شکل گیری و تشکیل کمیته، نحوه ی عضویت، برنامه ها و چشم انداز فعالیت های کمیته در سه حوزه ی آموزشی، پژوهشی و کاربردی ارائه نمودند.
وجه تمایز بارز این جلسه در مقایسه با جلسه قبلی، حضور افراد بیشتر و شرکت دانشجویان دانشگاه های الزهرا و علامه طباطبایی و همچنین آقای دکتر شیخی از دانشگاه شهید بهشتی بود که برای گسترش فعالیت های کمیته شایان توجه می باشد.
در پایان جلسه نیز آقای دکتر محمدی از تصمیم به ایجاد کمیته تخصصی ترجمه با سرپرستی آقای دکتر گلکار خبر دادند. بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است با توجه به نوپا بودن مطالعات این حوزه و عدم وجود سابقه پژوهشی در مقایسه با حوزه آموزش زبان روسی، ابتدا چهار جلسه کارگاه آموزشی ترجمه برگزار شده و سپس از بین افراد حاضر در کارگاه، اعضای کمیته تخصصی ترجمه انتخاب شوند.
علاقه مندان به عضویت پیوسته در کمیته فرهنگ نگاری می توانند در خواست عضویت خود را به آدرس از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. ارسال نمایند.

گزارش نشست بررسی ماهیت و ویژگی های زبان با اهداف ویژهگزارش نشست بررسی ماهیت و ویژگی های زبان با اهداف ویژه

صفحه اصلی اخبار سایت گزارش همایش ها گزارش نشست علمی "برگزاری ماهیت و ویژگی های زبان با اهداف ویژه (LSP)