E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی "زبان، اندیشه، فرهنگ"

کارگاه آموزشی "زبان، اندیشه، فرهنگ"کارگاه آموزشی "زبان، اندیشه، فرهنگ"در روز چهارشنبه 1 آذرماه  به مدت 8 ساعت در سالن آمفی تئاتر دانشکده ی علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، به دبیری سرکارخانم دکتر مریم آذین، عضو هیأت علمی گروه زبان روسی دانشگاه مازندران و به مدرسی دکتر پیمان گلستان عضو هیأت علمی گروه زبان روسی دانشگاه مازندران که هر دو از اعضای رسمی انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی نیز می باشند برگزار گردید.

در ابتدا، خانم دکتر آذین، دبیر کارگاه، با تشکر از دانشجویان علاقمند حاضر در سالن به ایشان خیر مقدم گفته، ضمن ارائه ی گزارشی از کارگاه های علمی – پژوهشی برگزار شده و سخنرانی های آتی گروه زبان روسی دانشگاه مازندران از  دکتر گلستان و دست اندرکاران انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی و انجمن علمی دانشجویی زبان روسی دانشگاه مازندران برای برگزاری کارگاه سپاسگزاری نمودند. وی خاطر نشان کرد که برگزاری کارگاه هایی با موضوعات تخصصی همچون کارگاه های تخصصی از این دست را باید غنیمت دانست و اساتید و دانشجویان را به تداوم برگزاری نشستها، سخنرانی ها و کارگاه های پژوهشی ترغیب نمود.

کارگاه آموزشی "زبان، اندیشه، فرهنگ"سپس دکتر گلستان سخنان خود را با اشاره به ساختار و مهمترين وظایف دستگاه عصبي محیطی و مرکزی که همانا دریافت، انتقال، ارسال، پردازش و ذخیره سازی اطلاعات است آغاز نمودند. او طی سخنانی به دخالت مغز در تمامی فعالیت‌های حیاتی بدن پرداخته و نقش کنترلی آن در اعمال مختلف انسان همچون ارتباطات کلامی تأکید نمودند. همچنین خاطر نشان گردید که ساختمان مغز انسان در مقایسه با سایر پستانداران از تکامل قابل ملاحظه ای در رشد عصبی برخوردار است که بشر را قادر می سازد براساس دریافت های شناختی خود استدلال نموده و از زبان در پیچیده ترین شکل های مهارت های ارتباطی بهره بگیرد. در ادامه با پخش فیلم‌های آموزشی به آناتومی مراکز حسی – حرکتی مغز و اصلی ترین عملکرد های دونیم کره آن پرداخته شده ودر خصوص نیم کره برتری مغزی و تاثیر آن دریادگیری و به کارگیری مهارت های زبانی مثال های متعددی ارائه گردید؛  همچنین این نکته مورد تأکید قرار گرفت که همه ی استعداد وتوانایی های ذهنی انسان از جمله حافظه، تفکر، زبان، منطق به مغز و تعامل این دو نیمکره مربوط می شود. آنگاه دکتر گلستان با اشاره به موضوع هوش حسی-حرکتی و تقابل آن در برابر هوش استدلالی-منطقی درخصوص کارکرد هر کدام در فرآیند فراگیری زبان توضیحات مبسوطی ارائه دادند. آنگاه به موقعیت نواحی بروکا و ورنیکه و عملکرد هرکدام در برقراری ارتباط زبانی وانواع زبان پریشی مرتبط با این دو ناحیه در نیمکره ی چپ همچنین علائم بروز آن در زبان فرد و شناسایی این مشکلات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کارگاه آموزشی "زبان، اندیشه، فرهنگ"در ادامه به موضوع زبان آموزی کودک در مراحل مختلف رشد مغز و مهارت های حسی – حرکتی و ارتباط متقابل توسعه ی زبان گفتاری در کودکان پرداخته شد. از مهمترین موضوعات کارگاه می توان به علوم شناختی و جایگاه آن در مطالعات زبان شناختی اشاره نمود که طی آن اهمیت علوم اعصاب شناختی در آموزش زبان خارجی مورد تأکید قرار گرفت. به سه محور مطالعاتی فلسفه ی زبان، زبان شناسی رایانشی و عصب شناسی به عنوان تاثیر گذارترین مباحث مطرح در علوم شناختی و مطالعات زبان شناسی شناختی به عنوان حوزه های نوین در مطالعات زبانی اشاره گردید. مسئله‌ی هوش مصنوعی و پلتفورم های ایجاد شده در تسهیل یادگیری زبان‌های خارجی از دیگر موضوعاتی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه، امکانات متعددی که رابط های مغز و کامپیوتر می توانند در راستای برطرف کردن مشکلات ارتباط زبانی در اختیار بیماران دچار زبان پریشی قرار دهند از جمله کنترل بی واسطه‌ی مغز بر خروجی های کامپیوتری به عنوان جایگزین گفتاری و نوشتاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. شایان ذکر است، درطول اجرای کارگاه از فیلم های آموزشی با هدف درک موضوعات مطروحه مورد اشاره در کارگاه بهره گیری شد.

کارگاه آموزشی "زبان، اندیشه، فرهنگ"دکتر گلستان در خاتمه به زبان به عنوان ابزاری برای تفکر انسان یاد کرده و بر رابطه‌ی تنگاتنگ زبان و فرهنگ پيوستگي زبان و فرهنگ و لزوم برخي ملاحظات اجتماعي و روان- زبان شناختي در آموزش زبان خارجی اشاره نمودند. و از آنجاکه زبان بازتاب دهنده فرهنگ و تأثيرگذار در آن است بر این واقعیت تأکید کردند که زبان عنصري خودمختار و ماهيتي در خلاء‌ نيست، بلكه چيزي در داخل يك فرهنگ و وابسته و تأثيرگذار در آن است. زبان رابطه نزديكي با هويت و تعلق شخصي دارد. زبان آموزان یک زبان خارجی زبان را ياد مي گيرند تا امكان ورود به جامعه گویشوران زبان هدف را یافته و هويت اجتماعي به دست آورندچرا که هويت اجتماعي حاصل از برقراری زبان مشترک به آنها امکان می دهد تا به شکلی موثر با اهل زبان ارتباط برقرار کنند از اینرو لازم است تا بستر فرهنگی مناسب نیز برای زبان آموزان در آموزش زبان روسی فراهم گردد. لازم به ذکر است که به شرکت کنندگان در کارگاه گواهی معتبر پژوهشی، صادره از معاونت پژوهشی دانشگاه مازندران و انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی اعطاء خواهد شد.

صفحه اصلی اخبار سایت گزارش همایش ها گزارش برگزاری کارگاه آموزشی "زبان، اندیشه، فرهنگ"