E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

گزارش نشست علمی بررسی خرد ساختار و کلان ساختار فرهنگ‌های آموزشی برپایه‌ی فرهنگ‌های کشورشناسی

بررسی خرد ساختار و کلان ساختار، مینا مارزلودر این نشست تخصصی که در تاریخ 29 مهر ماه 1397 از ساعت 10 الی 12 در سالن فرهیختگان، دانشکده‌ی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید.

سخنران محترم سرکارخانم مینا مارزلو دانشجوی دکتری زبان روسی به بررسی خرد ساختار و کلان ساختار فرهنگ لغت‌های کشورشناسی پرداختند، در ابتدا ایشان به بررسی اهمیت انتخاب موضوع و چرایی انتخاب آن پرداختند و پس از آن به بررسی مدخل‌های فرهنگ لغت‌های آموزشی کشورشناسی پرداختند. و در نهایت بهترین نوع شکل گیری مدخل برای تدوین فرهنگ لغت کشورشناسی روسی به فارسی را ارائه دادند.

این نشست به همت انجمن علمی دانشجویی زبان روسی و کمیتهی فرهنگ نگاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی و همکاری گروه زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس بر پا شد.

بررسی خرد ساختار و کلان ساختار، مینا مارزلو

صفحه اصلی اخبار سایت گزارش همایش ها گزارش نشست علمی بررسی خرد ساختار و کلان ساختار فرهنگ‌های آموزشی برپایه‌ی فرهنگ‌های کشورشناسی